Vietnamese Vietnamese
Phương châm hoạt động: "NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC – UY TÍN", "KỶ LUẬT – CHUYÊN NGHIỆP – HÀI HÒA"
chứng nhận Bằng khen bộ xd baner 6 banner 3 [:vi]Banner 1[:]

Overview

Trung tâm Kỹ thuật Quan trắc Môi trường (EMC) là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban quản lý KKT Dung Quất được thành lập năm 2002.

View More

Quality Aims

(Tiếng Việt) “Trung tâm Kỹ thuật Quan trắc Môi trường(EMC) xem việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ và sự thoả mãn của khách hàng là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của mình, là nền tảng cho sự phát ...

View More

Business sector

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci ...

View More

Organisation Chart

(Tiếng Việt) Sơ đồ hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Quan trắc Môi trường

View More

Function and tasks

(Tiếng Việt) Giúp Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng ngãi thực hiện các nhiệm vụ quan trắc, giám sát, đánh giá, đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường và các nhiệm vụ liên quan khác phục ...

View More