Vietnamese Vietnamese
Phương châm hoạt động: "NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC – UY TÍN", "KỶ LUẬT – CHUYÊN NGHIỆP – HÀI HÒA"
chứng nhận baner 6 banner 3 [:vi]Banner 1[:]
Đăng ngày 19-06-2017
Chức năng và nhiệm vụ

 ♣ Chức năng:

 ♦ Giúp Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng ngãi thực hiện các nhiệm vụ quan trắc, giám sát, đánh giá, đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường và các nhiệm vụ liên quan khác phục vụ công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trong Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng ngãi và các vùng phụ cận; Cung cấp các dịch vụ liên quan đến các lĩnh vực môi trường và xây dựng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

 ♣ Nhiệm vụ:

 ♦ Quan trắc, kiểm soát ô nhiễm môi trường và đề xuất kế hoạch, giải pháp, biện pháp nhằm phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu trong Khu kinh tế Dung Quất và các vùng phụ cận theo kế hoạch được giao hàng năm của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng ngãi.

 ♦ Cung cấp dịch vụ quan trắc, phân tích môi trường, lấy mẫu đo đạc, phân tích đánh giá giám sát chất lượng nước sinh hoạt, nước ăn uống cho các đơn vị, tổ chức có nhu cầu theo quy định của pháp luật;

 ♦ Phân tích, đo đạc và giám định theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.

 ♦ Kiểm tra môi trường lao động, vệ sinh lao động và bệnh nghề nghiệp.

 ♦ Thí nghiệm, kiểm định cơ lý, hóa vật liệu xây dựng, vật liệu composite, kiểm định vật liệu, cấu kiện, công trình xây dựng; đánh giá nguyên nhân sự cố công trình; lập phương án gia cố và sửa chữa khắc phục sự cố công trình.

 ♦ Thực hiện dịch vụ tư vấn lập nghiệp; xây dựng các chương trình hợp tác trong và ngoài nước về lĩnh vực bảo vệ môi trường.

 ♦ Cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý, vận hành, chuyển giao công nghệ  xử lý chất thải; tư vấn và chuyển giao công nghệ xử lý nước sạch; giám sát công nghệ thiết bị liên quan đến môi trường.

 ♦ Phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức khoa học công nghệ, chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực môi trường và xây dựng theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

 ♦ Tư vấn khảo sát thiết kế lập dự án đầu tư, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán; thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ, dự toán; tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu; tư vấn quản lý dự án; định giá xây dựng; tư vấn giám sát: khảo sát điạ hình, điạ chất, địa chất thuỷ văn, khai thác nước dưới đất, thi công xây dựng, thiết bị, công nghệ.

 ♦ Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, công trình nước sạch, xử lý chất thải phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

 ♦ Đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, chứng nhận sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, công trình phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

 ♦ Nghiên cứu các đề tài khoa học liên quan đến lĩnh vực môi trường và xây dựng.

 ♦ Tổ chức quản lý, khai thác vận hành các Trạm xử lý nước thải trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi do Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi giao.