Vietnamese Vietnamese
Phương châm hoạt động: "NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC – UY TÍN", "KỶ LUẬT – CHUYÊN NGHIỆP – HÀI HÒA"
chuyen doi so 3 chuyen doi so 2 chuyen doi so 1 Bộ khoa học chứng nhận baner 6 banner 3 [:vi]Banner 1[:]
Đăng ngày 13-10-2017
Lĩnh vực hoạt động

 

Theo Quyết định số: Quyết định 1596/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 500/QCN-BXD ngày 20/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Giấy chứng nhận số A-237 ngày 06/8/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Kỹ thuật Quan trắc Môi trường(EMC) hoạt động với một số lĩnh vực như sau:

  • Hoạt động Khoa học Công nghệ: được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ lần đầu ngày 24/5/2004, lần hai ngày 21/09/2006 và bổ sung lần ba ngày 06/08/2007.
  • Hoạt động Quan trắc Phân tích Môi Trường(VILAS273): Được Văn Phòng Công nhận Chất lượng – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng công nhận theo Quyết định số 18/QĐ-BTNMT ngày 04/01/2018 và Quyết định 114/QĐ-BTNMTL ngày 17/01/2019 về việc công nhận Phòng Quan trắc Phân Tích Môi trường thuộc Trung tâm Kỹ thuật Quan trắc Môi trường có hệ thống quản lý Phòng Thí nghiệm phù hợp theo Hệ thống quản lý Phòng Thí Nghiệm ISO/IEC 17025:2005.

                          Mã số phòng thí nghiệm: VILAS 273

                          Số lĩnh vực được công nhận: Thí nghiệm hoá học

                          Số phép thử được thực hiện: 48 phép thử

  • Hoạt động Kiểm định Xây dựng(LAS-XD350): được Bộ Xây dựng công nhận Phòng thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng tại Quyết định số 500/QCN-BXD ngày 20/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

                          Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD350

                          Số lĩnh vực được công nhận: 18 lĩnh vực

                          Số phép thử được thực hiện: 166 phép thử