Vietnamese Vietnamese
Phương châm hoạt động: "NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC – UY TÍN", "KỶ LUẬT – CHUYÊN NGHIỆP – HÀI HÒA"
chứng nhận baner 6 banner 3 [:vi]Banner 1[:]

Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng Dung Quất(CVC) là tổ chức hoạt động dịch vụ trực thuộc Trung Tâm Kỹ thuật Quan trắc Môi trường thực hiện chức năng Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng và Tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Một số hoạt động Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng (LAS-XD350):

 • Thí nghiệm cơ lý, hóa vật liệu xây dựng, Kiểm định vật liệu, cấu kiện, công trình xây dựng;
 • Kiểm tra chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng;
 • Kiểm định, đánh giá nguyên nhân sự cố công trình;
 • Lập phương án gia cố và sửa chữa khắc phục sự cố công trình.

Một số hoạt động Dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng:

 • Tư vấn lập dự án đầu tư, lập thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán dự án;
 • Tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu;
 • Quy hoạch – Hạ tầng kỹ thuật KCN, các Khu chức năng độ thị và nông thôn;
 • Tư vấn Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán;
 • Tư vấn giám sát công trình, Thi công xây dựng công trình;
 • Quản lý dự án theo hợp đồng với chủ đầu tư;
 • Tư vấn Khảo sát địa hình, địa chất thủy văn, địa chất công trình;
 • Khoan thăm dò địa chất khoáng sản;
 • Đo vẽ bản đồ địa chính;
 • Định giá xây dựng;
 • Quan trắc công trình xây dựng.