Vietnamese Vietnamese
Phương châm hoạt động: "NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC – UY TÍN", "KỶ LUẬT – CHUYÊN NGHIỆP – HÀI HÒA"
chuyen doi so 3 chuyen doi so 2 chuyen doi so 1 Bộ khoa học chứng nhận baner 6 banner 3 [:vi]Banner 1[:]
 • Quy hoạch tổng thể môi trường KKT Dung Quất giai đoạn 2010 và hướng đến năm 2020.
 • Điều tra, đánh giá và lập PA triển khai XD các khu TĐC, các khu nghĩa địa tại KKT DQ.
 • N/cứu đánh giá tình trạng ô nhiễm nước sông Trà Bồng khu vực KKT Dung Quất; đề xuất một số biện pháp giảm thiểu tác động đến dân cư.
 • Nghiên cứu xây dựng giải pháp bảo tồn và phát triển văn hoá dân tộc trong quá trình xây dựng CN hoá, hiện đại hoá KKT DQ.
 • N/cứu tác hại của khí hậu ven biển ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng trong KKT DQ và đề xuất các biện pháp KHCN, giải pháp hạn chế nhằm nâng cao tuổi thọ công trình.
 • Xây dựng giải pháp bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo sự phát triển bền vững KKT Dung Quất giai đoạn 2006-2015
 • Nghiên cứu xây dựng cơ chế hoạt động Khoa học công nghệ theo đặc thù KKT Dung Quất.
 • Ứng dụng công nghệ thông tin trợ giúp công tác quản lý ô nghiễm môi trường tỉnh Quảng Ngãi.
 • N/cứu áp dụng ISO 9001:2000 cho Trung tâm Kỹ thuật Quan trắc Môi trường và Hệ thống quản lý PTN theo ISO/IEC 17025:2005.
 • Nghiên cứu đánh giá, xác định chất lượng đá Bazan và Puzolan trong KKT Dung Quất và vùng phu cận.
 • Chuyển giao-Ứng dụng công nghệ thông tin trợ giúp công tác quản lý ô nghiễm môi trường cho Sở TM&MT Gia Lai.