Vietnamese Vietnamese
Phương châm hoạt động: "NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC – UY TÍN", "KỶ LUẬT – CHUYÊN NGHIỆP – HÀI HÒA"
chứng nhận Bằng khen bộ xd baner 6 CVC banner 3 [:vi]Banner 1[:] [:vi]Banner 1[:]

Phùng Trùng Dương

Chức vụ: Phó Giám Đốc ĐT: (0255) 3612.206 Fax: (0255) 3610.704 DĐ: 0914 076 235 Email: phungtrungduong@yahoo.com.vn

Xem thêm