Vietnamese Vietnamese
Phương châm hoạt động: "NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC – UY TÍN", "KỶ LUẬT – CHUYÊN NGHIỆP – HÀI HÒA"
chuyen doi so 3 chuyen doi so 2 chuyen doi so 1 Bộ khoa học chứng nhận baner 6 banner 3 [:vi]Banner 1[:]

Sáng ngày 15/12/2022, Đảng ủy Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (Ban Quản lý) đã tổ chức công bố và trao 03 Quyết định chỉ định Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Ban Quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cho các đồng chí: Lê Văn Đời, Chánh Văn phòng Ban Quản lý; Nguyễn Đình Phúc, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông – lâm nghiệp Dung Quất; Nguyễn Phương Tuyên, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Ban Quản lý.

Đồng chí Đàm Minh Lễ, Bí thư Đảng ủy – Phó Trưởng Ban Quản lý công bố và trao Quyết định.

Đồng chí Đàm Minh Lễ, Bí thư Đảng ủy – Phó Trưởng Ban Quản lý chúc mừng 03 đồng chí; với vai trò và trách nhiệm được giao, đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc phù hợp và phấn đấu nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình để cùng Ban chấp hành Đảng bộ lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, Chính quyền và hoạt động của các tổ chức Đoàn thể theo quy định của Đảng.

Cùng với việc củng cố kiện toàn cán bộ lãnh đạo tại các đơn vị trực thuộc trong Ban Quản lý trong thời gian qua; cùng ngày, Ban chấp hành Đảng bộ đã thực hiện quy trình và Quyết định chỉ định đồng chí Nguyễn Phỉ Phương, Đảng ủy viên, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng giữ chức Bí thư chi bộ của đơn vị; phân công đồng chí Lê Anh Trà, Phó Bí thư Chi bộ phụ trách Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Quan trắc môi trường, đồng thời giao cho Cấp ủy chi bộ thực hiện quy trình bầu bổ sung cấp ủy và Bí thư Chi bộ Trung tâm để trình Ban chấp hành Đảng bộ Ban Quản lý chuẩn y nhằm sớm kiện toàn cấp ủy và Bí thư Chi bộ.

Văn Giỏi

Nguồn:dungquat.quangngai.gov.vn/web/dungquat/xem-chi-tiet/-/asset_publisher//Content/kien-toan-cap-uy-trong-ang-bo-ban-quan-ly-kkt-dung-quat-va-cac-kcn-quang-ngai?16519741