Vietnamese Vietnamese
Phương châm hoạt động: "NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC – UY TÍN", "KỶ LUẬT – CHUYÊN NGHIỆP – HÀI HÒA"
chuyen doi so 3 chuyen doi so 2 chuyen doi so 1 Bộ khoa học chứng nhận baner 6 banner 3 [:vi]Banner 1[:]

Thực thi Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020 (có hiệu lực ngày 01/01/2022) và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật quan trắc môi trường lập hồ sơ đề xuất cấp Giấy phép môi trường cho dự án Đầu tư nâng công suất Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Gia Lai – Cơ sở 2 từ 200 tấn sản phẩm/ngày lên 420 tấn sản phẩm/ngày” tại phường An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Dự án này đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường.

Quang cảnh buổi Báo cáo

Ngày 7/4/2022, Trung tâm Kỹ thuật quan trắc môi trường đã đại diện Chủ đầu tư Dự án tiến hành báo cáo với Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Hà Nội. Kết thúc buổi Báo cáo, Tổ thẩm định Hồ sơ Cấp giấy phép Môi trường của Dự án (được thành lập tại QĐ số 437/QĐ-BTNMT ngày 09/3/2022) đã thống nhất thông qua báo cáo.

Quang cảnh buổi Báo cáo 

Đây là hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường đầu tiên của Khu vực miền Trung Tây nguyên được thẩm định và thông qua./.

HUỲNH THỊ NHI