Vietnamese Vietnamese
Phương châm hoạt động: "NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC – UY TÍN", "KỶ LUẬT – CHUYÊN NGHIỆP – HÀI HÒA"
chuyen doi so 3 chuyen doi so 2 chuyen doi so 1 Bộ khoa học chứng nhận baner 6 banner 3 [:vi]Banner 1[:]

        Mở rộng thị trường việc làm, khẳng định uy tín thương hiệu EMC ra các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên là tầm nhìn và định hướng chiến lược của EMC giai đoạn 2022 – 2026. Bám sát định hướng này, EMC đã trúng thầu: gói thầu Tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Tuyến thoát nước chính từ hạ lưu kênh thoát nước Khu Công nghệ cao về kênh thoát lũ xã Hòa Liên do Ban Quản lý các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao Đà Nẵng làm Chủ đầu tư; hợp đồng đã được 2 bên ký kết vào ngày 15/6/2023.

           Dự án Tuyến thoát nước chính từ hạ lưu kênh thoát nước Khu công nghệ cao về kênh thoát lũ xã Hòa Liên do Ban Quản lý các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao Đà Nằng làm Chủ đầu tư kiêm Quản lý dự án. Dự án được xây dựng tại huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng, với tổng mức đầu tư dự kiến 817 tỷ đồng; mục tiêu đầu tư dự án nhằm khớp nối thoát nước từ hồ Hòa Trung và tuyến kênh phía Bắc Khu công nghệ cao về Tuyến kênh thoát lũ tổng thể xã Hòa Liên.

        Việc lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (phân tích, đánh giá, nhận dạng, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư và đưa ra biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường) của dự án theo quy định của Luật môi trường và các quy định hiện hành trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật.

        Hiện nay EMC huy động tổng lực thiết bị, nhân lực triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung công việc theo tiến độ tổng thể và chi tiết đã trình Chủ đầu tư. Đây cũng là cơ hội để EMC tiếp tục khẳng định uy tín – thương hiệu của mình đến quý khách hàng ở khu vực Miền Trung – Tây Nguyên.

EMC khảo sát thực địa, quan trắc lấy mẫu hiện trạng khu vực dự án

T. Vân