Vietnamese Vietnamese
Phương châm hoạt động: "NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC – UY TÍN", "KỶ LUẬT – CHUYÊN NGHIỆP – HÀI HÒA"
baner 6 CVC banner 3 [:vi]Banner 1[:] [:vi]Banner 1[:]

Giới thiệu chung

Trung tâm Kỹ thuật Quan trắc Môi trường (EMC) là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban quản lý KKT Dung Quất được thành lập năm 2002. Từ năm 2007, EMC đã được tập đoàn TUVNORD (Cộng hoà liên bang ...

Xem thêm

Chính sách chất lượng

“Trung tâm Kỹ thuật Quan trắc Môi trường(EMC) xem việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ và sự thoả mãn của khách hàng là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của mình, là nền tảng cho sự phát triển bền ...

Xem thêm

Lĩnh vực hoạt động

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci ...

Xem thêm

Sơ đồ tổ chức

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci ...

Xem thêm

Chức năng và nhiệm vụ

(English) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud ...

Xem thêm