Vietnamese Vietnamese
Phương châm hoạt động: "NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC – UY TÍN", "KỶ LUẬT – CHUYÊN NGHIỆP – HÀI HÒA"
chuyen doi so 3 chuyen doi so 2 chuyen doi so 1 Bộ khoa học chứng nhận baner 6 banner 3 [:vi]Banner 1[:]

Giới thiệu chung

Trung tâm Kỹ thuật Quan trắc Môi trường (EMC) là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi được thành lập năm 2002. Từ năm 2007, EMC đã được tập đoàn TUVNORD ...

Xem thêm

Chính sách chất lượng

“Trung tâm Kỹ thuật Quan trắc Môi trường(EMC) xem việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ và sự thoả mãn của khách hàng là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của mình, là nền tảng cho sự phát triển bền ...

Xem thêm

Lĩnh vực hoạt động

Theo Quyết định số: Quyết định 988/QĐ-UBND ngày 21/7/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 356/QĐ-BXD ngày 12/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Giấy chứng nhận số A-237 ngày 06/8/2007 ...

Xem thêm

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Quan trắc Môi trường

Xem thêm

Chức năng và nhiệm vụ

Giúp Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng ngãi thực hiện các nhiệm vụ quan trắc, giám sát, đánh giá, đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường và các nhiệm vụ liên quan khác phục vụ công tác ...

Xem thêm