Vietnamese Vietnamese
Phương châm hoạt động: "NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC – UY TÍN", "KỶ LUẬT – CHUYÊN NGHIỆP – HÀI HÒA"
chuyen doi so 3 chuyen doi so 2 chuyen doi so 1 Bộ khoa học chứng nhận baner 6 banner 3 [:vi]Banner 1[:]

      Ngày 24/8/2023, tại Văn phòng của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội Đồng thẩm định theo Quyết định số 2127/QĐ-BTNMT ngày 28/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Nhà máy sản xuất vải SEDO Dung Quất” tại KCN VSIP Quảng Ngãi đã tổ chức thẩm định báo cáo ĐTM của Dự án này.

Quang cảnh buổi họp thẩm định ĐTM nhà máy sản xuất vải SEDO- Dung Quất.

      Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất vải SEDO Dung Quất”  do Thạc sĩ Nguyễn Hồng Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hội Đồng thẩm định chủ trì; Thạc sĩ Nghiêm Việt Hải, ủy viên thư ký Hội đồng cùng 9 thành viên Hội đồng thẩm định tham dự. Về phía chủ đầu tư Công ty TNHH MTV SEDO TEXTILE do ông Trà Việt Vinh thừa ủy quyền của Tổng giám đốc Kim Byung Tae và đơn vị tư vấn là EMC có ông Lê Anh Trà, Giám đốc trung tâm cùng tư vấn viên tham dự.

EMC báo cáo tóm tắt ĐTM trước hội đồng thẩm định.

      Sau khi nghe Chủ đầu tư giới thiệu về dự án, công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý nước thải, khí thải… đơn vị tư vấn báo cáo tóm tắt Báo cáo ĐTM của dự án. Hội đồng thẩm định đặt ra các câu hỏi phản biện nhằm làm rõ một số vấn đề liên quan. Chủ đầu tư đã phối hợp với đơn vị tư vấn giải trình, làm rõ một cách logic và khoa học. Hội đồng thẩm định đánh giá cao rằng: nhà đầu tư đã áp dụng công nghệ dệt mới vào sản xuất, cùng với trách nhiệm của chủ đầu tư và tư vấn trong việc làm rõ các vấn đề hội đồng đưa ra. Hội đồng thẩm định đã thống nhất thông qua 100% số phiếu và đề nghị chủ đầu tư phối hợp với tư vấn sớm hoàn chỉnh hồ sơ trình phê duyệt.

      Dự án Nhà máy sản xuất vải SEDO- Dung Quất là dự án FDI của nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc do Ban Quản lý KKT Dung Quất và các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi cấp giấy chứng nhận đầu tư vào Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi với tổng mức đầu tư 740 tỷ đồng. Khi dự án đi vào hoạt động sẽ giải quyết được việc làm cho 280 lao động trên địa bàn.

      Đây cũng là hồ sơ môi trường thứ sáu do EMC tư vấn cho các nhà đầu tư trên địa bàn Miền trung và Tây nguyên được thẩm định tại Bộ Tài nguyên và Môi trường trong năm 2023./.

Người viết:  Anh Trà và Thanh Hương