Vietnamese Vietnamese
Phương châm hoạt động: "NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC – UY TÍN", "KỶ LUẬT – CHUYÊN NGHIỆP – HÀI HÒA"
chuyen doi so 3 chuyen doi so 2 chuyen doi so 1 Bộ khoa học chứng nhận baner 6 banner 3 [:vi]Banner 1[:]

Thực hiện Quyết định số 316/QĐ-BQL ngày 05/12/2022 của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi về viêc phê duyệt giá khởi điểm để thực hiện thanh lý tài sản theo hình thức bán đấu giá đối với xe ô tô phục vụ công tác chung, biển kiểm soát 76B – 0919 của Trung tâm Kỹ thuật quan trắc môi trường
Trung tâm Kỹ thuật quan trắc môi trường thông báo công khai việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá tài sản là xe ô tô biển kiểm soát 76B – 0919, nhãn hiệu nhãn hiệu FORD TRANSIT FCCY-E5 FA theo quy định tại Điều 56 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016. Các tổ chức đấu giá tài sản quan tâm nộp hồ sơ theo thông báo đính kèm.

https://drive.google.com/file/d/1jVJy5W-7ynkFWeTnuCm0x3gDs8yQig4N/view?usp=share_link

Thanh Hương