Vietnamese Vietnamese
Phương châm hoạt động: "NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC – UY TÍN", "KỶ LUẬT – CHUYÊN NGHIỆP – HÀI HÒA"
chứng nhận Bằng khen bộ xd baner 6 CVC banner 3 [:vi]Banner 1[:] [:vi]Banner 1[:]

Nguyễn Phỉ Phương

Chức vụ: Giám Đốc ĐT: (0255) 3610.2818 Fax: (055) 3610.704 DĐ:  0914 011 346 Email:phuongdungquat1975@gmail.com

Xem thêm

Phùng Trùng Dương

Chức vụ: Phó Giám Đốc ĐT: (0255) 3612.206 Fax: (0255) 3610.704 DĐ: 0914 076 235 Email: phungtrungduong@yahoo.com.vn

Xem thêm

Lê Anh Trà

Chức vụ: Phó Giám Đốc ĐT: (0255) 3616.627 Fax: (0255) 3610.704 DĐ: 0982 376 672 Email: anhtra_emc@yahoo.com.vn

Xem thêm