Vietnamese Vietnamese
Phương châm hoạt động: "NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC – UY TÍN", "KỶ LUẬT – CHUYÊN NGHIỆP – HÀI HÒA"
chứng nhận Bằng khen bộ xd baner 6 CVC banner 3 [:vi]Banner 1[:] [:vi]Banner 1[:]
Đăng ngày 11-12-2017
PHÒNG QUAN TRẮC PHÂN TÍCH
 

Họ và tên: Lê Anh Trà 
Chức vụ: Phó Giám Đốc – Kiêm Trưởng Phòng Quan trắc – Phân tích
ĐT: (055) 3616.627 
Fax: (055) 3610.704
DĐ:  0982 376 672
Email: Anhtra_emc@yahoo.com.vn

1. Chức năng: 
– Thực hiện chức năng quan trắc, phân tích các chỉ tiêu môi trường tại KKT Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi và vùng lân cận.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
– Thực hiện quan trắc hiện trạng môi trường KKT Dung Quất theo Quy hoạch tổng thể môi trường KKT Dung Quất đã được phê duyệt. 
– Thực hiện quan trắc môi trường cho các Nhà máy, xí nghiệp, các cơ sở sản xuất theo chương chương trình giám sát môi trường của từng Nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất đã được cơ quan chức năng phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản cam kết môi trường. 
– Theo dõi, giám sát, cảnh báo ô nhiễm và sự cố môi trường và đề xuất kế hoạch hoạt động nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 
– Xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường; xây dựng chương trình, kế hoạch và giải pháp bảo vệ môi trường; xây dựng các chương trình hợp tác trong và ngoài nước về lĩnh vực bảo vệ môi trường. – Thực hiện các thí nghiệm môi trường trong phòng và ngoài hiện trường. 
– Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 17025-2005 – Nghiên cứu khoa học. 
– Đào tạo kiến thức quản lý môi trường, thí nghiệm viên kiểm nghiệm hoá lý, vi sinh theo yêu cầu.

Số điện thoại liên hệ:

Phòng chuyên môn

055.3616.433

VP đại diện tại Quảng Ngãi

055.3713.258

VP đại diện tại Tây Nguyên

059.3873.857