Vietnamese Vietnamese
Phương châm hoạt động: "NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC – UY TÍN", "KỶ LUẬT – CHUYÊN NGHIỆP – HÀI HÒA"
chứng nhận Bằng khen bộ xd baner 6 CVC banner 3 [:vi]Banner 1[:] [:vi]Banner 1[:]
 

Họ và tên: Nguyễn Thị Liễu 
Chức vụ: Trưởng Phòng 
ĐT: (055) 3616.628
Fax: (055) 3610.704
DĐ:  0914 189 444
Email: Lieu_emc@yahoo.com

 

1. Chức năng: 
Tư vấn các dịch vụ về lĩnh vực bảo vệ môi trường, tổ chức đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản lý môi trường. Chuyển giao công nghệ xử lý nước thải, khí thải, nước cấp.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
– Tư vấn lập dự án đầu tư, lập thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực môi trường. 
– Tư vấn đầu tư trang thiết bị và kiểm tra, đánh giá chật lượng trang thiết bị môi trường.
– Tư vấn lập các dự án báo cáo đánh giá tác động môi trường và bản cam kết đạt tiêu chuẩn môi trưừng cho các dự án đầu tư để trình cấp thẩm quyền phê duyệt.
– Tư vấn thẩm định Báo cáo ĐTM, công nghệ xử lý chất thải. 
– Tư vấn, giám sát lắp đặt thiết bị các dự án môi trường. 
– Tư vấn lập hồ sơ mời thầu các gói thầu xây dựng và về công nghệ xử lý môi trường của các dự án đầu tư. 
– Thi công và chuyển giao công nghệ xử lý nước thải, nước cấp, khí thải. 
– Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về môi trường cho các nhà đầu tư và nhân dân. 
– Nghiên cứu khoa học.

Số điện thoại liên hệ:

Phòng chuyên môn

055.3616.629

VP đại diện tại Quảng Ngãi

055.3713.258

VP đại diện tại Tây Nguyên

059.3873.857