Vietnamese Vietnamese
Phương châm hoạt động: "NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC – UY TÍN", "KỶ LUẬT – CHUYÊN NGHIỆP – HÀI HÒA"
chứng nhận baner 6 banner 3 [:vi]Banner 1[:]

Sáng 21/10, Đảng ủy Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (Ban Quản lý) tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến các đồng chí đảng ủy viên; cấp ủy các chi bộ, đảng bộ trực thuộc; Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể Ban Quản lý và toàn thể đảng viên các phòng chuyên môn khối hành chính. Đồng chí Nguyễn Anh Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đến dự và trực tiếp quán triệt, triển khai nội dung các Nghị quyết.

Đ/c Đàm Minh Lễ – Bí thứ Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Quản lý phát biểu khai mạc hội nghị

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết lần này nhằm giúp các cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Từ đó, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự thống nhất, đồng thuận về ý chí và hành động; đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết.

Đồng thời, trên cơ sở quán triệt Nghị quyết, các cấp ủy Đảng, các chi, đảng bộ và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế tại đơn vị để làm cơ sở tổ chức thực hiện.

Đ/c Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh quán triệt các Nghị quyết tại hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Cũng tại hội nghị lần này, Đảng ủy Ban Quản lý yêu cầu các Bí thư, cấp ủy chi, đảng bộ trực thuộc nghiên cứu quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đối với cán bộ, đảng viên còn lại và triển khai, quán triệt Kết luận Hội nghị Trung ương 3 (khóa XIII), các Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3, 4 (khóa XX) đến toàn thể đảng viên trong đơn vị theo hình thức phù hợp với điều kiện cụ thể, trong đó chú trọng trách nhiệm của từng đảng viên trong việc triển khai nhiệm vụ được giao góp phần thực có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021 – 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

                                                                                      Thanh Nương

http://dungquat.quangngai.gov.vn