Vietnamese Vietnamese
Phương châm hoạt động: "NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC – UY TÍN", "KỶ LUẬT – CHUYÊN NGHIỆP – HÀI HÒA"
chuyen doi so 3 chuyen doi so 2 chuyen doi so 1 Bộ khoa học chứng nhận baner 6 banner 3 [:vi]Banner 1[:]

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh vừa phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án Nhà máy tách và hóa lỏng khí công nghiệp (Dự án) thực hiện tại xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (thuộc KKT Dung Quất).

Dự án do Công ty TNHH Khí Công nghiệp Messer Hải Phòng – Chi nhánh Dung Quất (Công ty Messer Hải Phòng) làm chủ đầu tư; diện tích thực hiện 7,3 ha; công suất: Oxy: 100.000 Nm3/giờ, Nitơ: 160.000 Nm3/giờ, Oxy lỏng: 200 Tấn/ngày, Argon lỏng: 125 Tấn/ngày, Nitơ lỏng: 100 tấn/ngày, Krypton: 6.192 Nm3/ngày, Xenon: 0,4 Nm3/ngày.

Theo nội dung báo cáo ĐTM được phê duyệt thì các tác động môi trường chính của Dự án gồm: Tiếng ồn, bụi, khói thải từ các phương tiện giao thông, khí CO2, nước thải làm mát và vệ sinh máy móc thiết bị, chất thải rắn xây dựng (xà bần, bê tông thải, sắt, thép vụn…), chất thải nguy hại (dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu mỡ, thùng chứa dầu, pin, ắc quy thải, thùng sơn, bao bì chứa hóa chất, vật liệu dinh dầu mỡ trong quá trình bảo trì thiết bị, sơn thải…), chất thải rắn sinh hoạt, nước thải sinh hoạt, chất thải rắn sản xuất (chủ yếu là các chất thải có thể bán phế liệu).

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Công ty Messer Hải Phòng lập và niêm yết công khai kế hoạch quản lý môi trường tại khu vực triển khai thực hiện Dự án; thiết lập hệ thống cảnh báo nguy hiểm, cảnh báo giao thông trong khu vực thi công; hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra việc thực hiện kế hoạch quản lý môi trường và việc triển khai thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường. Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, nếu để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường và sức khỏe cộng đồng, phải dừng ngay các hoạt động của Dự án gây ra sự cố; tổ chức ứng cứu, khắc phục sự cố; thông báo khẩn cấp cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cấp tỉnh và các cơ quan liên quan nơi thực hiện Dự án để chỉ đạo và phối hợp xử lý.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở TN&MT, Sở Công Thương, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, UBND huyện Bình Sơn theo chức năng nhiệm vụ thực hiện kiểm tra các nội dung bảo vệ môi trường trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Nguyễn Tấn

http://dungquat.quangngai.gov.vn/phe-duyet-noi-dung-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-nha-may-tach-va-hoa-long-khi-cong-nghiep/